Skip to main content

Om oss

Gear Technology Centre  har skapats för att samla resurser för att bedriva kraftfull utbildning och forskning inom området kuggteknik. Syftet är att erbjuda den svenska kuggtillverkningsbranschen en resurs för att långsiktigt säkerställa en hög kompetensnivå.

Om Gear Technology Centre

Gear Technology Centre första prioritet är utbildning och genomförande av kurser. Centrumets långsiktiga mål är att säkerställa kompetensförsörjningen till svensk drivlinetillverkning, med fokus på kuggrelaterade frågor inom utveckling och tillverkning. Verksamheten kommer att omfatta utbildning för redan yrkesverksamma på alla nivåer, initiering och samordning av forskningsprojekt samt marknadsföring av området produktion, riktad både mot teknologer och samhälle.
Gear Technology Centre har skapats för att samla resurser för kraftfull utbildning och forskning inom området drivlinetillverkning med fokus på kuggteknik.

Varför

Kuggväxlar är och kommer att förbli viktiga delar av fordons transmissioner oberoende av energikälla. Samtidigt är kompetensförsörjningen på området ett problem – det finns helt enkelt för få människor med rätt utbildning. Det nya Gear Technology Centre syftar till att erbjuda branschen en resurs för att långsiktigt säkerställa en hög kompetensnivå hos berörd personal.

Hur

Kompetensutvecklingen kommer att riktas till de olika yrkeskategorierna inom tillverkning och utveckling av drivlinor med fokus på kuggteknik. Inom ramen för Gear Technology Centre och det nätverk som byggs upp kommer det att bedrivas bl a utbildning, seminarier, konferenser, utvecklings- och forskningsprojekt.
Gear Technology Centre första prioritet är utbildning och genomförande av kurser. Varefter verksamheten utvecklas kommer såväl medlemsföretagen som icke medlemmar att erbjudas ett successivt ökande kursutbud på olika nivåer och med olika omfattning, från översiktskurser och korta repetitionskurser på operatörsnivån till doktorandkurser.

Mål

Centrets långsiktiga mål är att säkerställa kompetensförsörjningen till svensk drivelineproduktion, med fokus på kuggrelaterade frågor inom utveckling och tillverkning. Verksamheten kommer att omfatta utbildning för redan yrkesveksamma på alla nivåer, initiering och samordning av forskningsprojekt samt marknadsföring av området produktion, riktad både mot teknologer och samhälle.