Skip to main content

Introduktionskurs kuggtillverkning 1A, 1 dag

Kursen vänder sig till skolor.

Kursens mål är att deltagarna ska få kännedom om historik och framtid, applikationer, tillverkningsprocesser samt fördelar med kuggtransmissioner.

Baskurs kuggteknik- cylindrisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inriktning kuggbearbetning. I kursen varvas teori med praktiska uppgifter.

Kursens mål är att deltagarna efter genomförd kurs ska förstå orsakerna till de olika värden som anges i ett mätprotokoll. De ska också kunna härleda fel till maskininställning eller detalj och självständigt åtgärda problemet

Baskurs kuggteknik - konisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inriktning på kuggbearbetning. I kursen varvas teori med praktik.

Kusens mål är att deltagarna skall förstå vikten av det stora krav på noggrannhet och precision som fordras vid tillverkning, kontroll och montering av en väl fungerande konisk växel.

Kuggteknik fördjupning mot produktionsteknik

Kursen vänder sig till teknikorganisationen inom tillverkande industri med inriktning kuggbearbetning, men den lämpar sig även för verkstadstekniker, konstruktörer samt personer som vill ha en djupare förståelse för bearbetningsprocessen och hur verktygen är designade.

Prislista

Digital kurs halvdag (12-16) medlem

SEK 2750

Digital kurs halvdag (12-16) icke medlem

SEK 3750

Digital kurs heldag (09-16) medlem

SEK 3000

Digital kurs heldag (09-16) icke medlem

SEK 4000

Öppen utbildning medlem

SEK 3250

Öppen utbildning icke medlem

SEK 4250

Öppen utbildning icke medlem > 5 personer

SEK 3250

Företagsförlagd utbildning, max 15 personer

SE 25000 / dag

Anmälningsvillkor och praktisk information

Var håller vi till?
Om inte annat anges hålls kurserna i Gear Technology  Centres lokaler på Glasgatan 20 i Köping.

Kurstider
09.00 – 16.30 (ca)

Vad ingår i kursavgiften?
Lunch, för- och eftermiddag-kaffe/te. Mervärdesskatt tillkommer.

Betalningsvillkor
Kurserna faktureras normalt i samband med kurstillfället. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Förhinder/återbud
Avbokning kan göras upp till 10 dagar före kursstart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan dock ge din plats till en kollega vid företaget.

Inställd kurs
Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser.

Deltagarantal är: Minimum 8 elever vid varje kurstillfälle.

Anmälan
Anmälan till kurserna sker via anmälningsformuläret

Vid frågor kontakta Eva Borgström på telefon: 0793-411580 eller via kontaktformuläret.

Anmälningsformulär

Ange kursnamn samt önskat datum