Skip to main content

Pfauter kuggfräsmaskin

Bearbetar rakkugg och snedkugg utvändigt upp till Mn 3,5

Lorenz kugghyvel

Bearbetar rakkugg och snedkugg utvändigt och invändigt upp till Mn 3

Gleason kuggfräsmaskin

Bearbetar konisk kugg

Testmaskin Gleason

Testning av koniska växlar genom fläckning VH-test