Skip to main content

Ultraljudskulpening samt Scanning och mätning kugg med laser

Den 31 januari 2019 genomfördes en temadag om Ultraljudskulpening som presenteras av Sonats och Exportreform samt Scanning och mätning kugg med laser presenteras av Nikon och LK Scandinavia AB.

Vid temadagens slut besökte vi Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping för guidad tur.