Skip to main content

3D-printade verktyg för kuggtillverkning

Gear Technology Centres långsiktiga mål är att säkerställa kompetensförsörjningen till svensk drivelineproduktion, med fokus på kuggrelaterade frågor inom utveckling och tillverkning. Verksamheten omfattar både utbildningar i kuggteknik och informativa träffar inom området.

Som ett led i detta samlades onsdagen den 9 november 2016 ett 60-tal intresserade deltagare i Gear Technology Centres lokaler i Köping. Ämnet för dagen var 3D-printade verktyg för kuggtillverkning.

Vi fick bland annat lära oss mer om svårigheterna som funnits på vägen fram till fungerande verktyg som används i produktionen hos bland annat Volvo. En intressant lärdom som kom fram var att genom 3D-tillverkning är det möjligt att reducera hanteringsvikten under ett verktygs livslängd från 4131 kg till 3024 kg, en arbetsmiljöbesparing på hela 1100 kg.

VBN Components presenterade 3D-tekniken generellt och sedan specifikt just verktygs­tillverkningen.

Efter en gemensam mingellunch fortsatte föredragen om ytbeläggning presenterat av Primateria och italienska Fubri berättade öppenhjärtigt om slipning av verktygen innan vi fick en presentation av hur verktygen fungerar i verkligheten.