Planerade kurser

Kurser

Vänligen kontakta oss om ni önskar genomföra kurs.

Kontaktinformation finns längst ner på denna sida.


Baskurs Kuggteknik- Konisk kugg halvdag. Genomförs digitalt kl 12:00 – 16:00

22 september


Baskurs Kuggteknik- Cylindrisk kugg heldag. Genomförs digitalt

29 september


Baskurs Kuggteknik- Konisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

21 Oktober


Baskurs Kuggteknik- Cylindrisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

28 oktober


NYHET!!

Kuggteknik fördjupning mot produktionsteknik. Genomförs digitalt

14 oktober


NYHET!!

Kuggmätning och utvärdering

18 november


Anmälningsvillkor och praktisk information

Var håller vi till?
Om inte annat anges hålls kurserna i Gear Technologys lokaler på Glasgatan 20 i Köping.

Kurstider
09.00 – 16.30 (ca)

Vad ingår i kursavgiften?
Lunch, för- och eftermiddagkaffe/thé och kursdokumentation. Mervärdesskatt tillkommer.

Betalningsvillkor
Kurserna faktureras normalt i samband med kurstillfället. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Förhinder/återbud
Avbokning kan göras upp till 10 dagar före kursstart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan dock ge din plats till en kollega vid företaget.

Inställd kurs
Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser.
Deltagarantal är: Minimum 8 elever vid varje kurstillfälle.
Anmälan
Om du vill anmäla dig,  tryck här.
Vid frågor kontakta Eva Borgström mobilnr: 070-812 91 12 eller via kontaktformulär