Planerade kurser

Baskurs Kuggteknik- Cylindrisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

7 September


Kuggteknik fördjupning mot produktionsteknik. 2 heldagar. Genomförs i GTCs lokal i Köping

Kursen är uppdelad på två dagar.
Den första dagen fokuserar vi på fräsning, driftning och plastisk forming – 21 September,
09.00- cirka 16.00
Dag två fokuserar vi på skiving, hyvling och lappning – 28 September, 09.00- cirka 16.00

21 September och 28 September


Baskurs Kuggteknik- Konisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

12 Oktober


Baskurs Kuggteknik- Cylindrisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

2 November


Kuggteknik fördjupning mot produktionsteknik. 2 heldagar. Genomförs i GTCs lokal i Köping

Kursen är uppdelad på två dagar.
Den första dagen fokuserar vi på fräsning, driftning och plastisk forming – 16 November ,
09.00- cirka 16.00
Dag två fokuserar vi på skiving, hyvling och lappning – 23 November , 09.00- cirka 16.00

16 November och 23 November


Baskurs Kuggteknik- Konisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

7 December


Baskurs Kuggteknik-Cylindrisk kugg heldag. Genomförs i GTCs lokal i Köping

14 December


Kurser

Vänligen kontakta oss om ni önskar genomföra kurs.

Kontaktinformation finns längst ner på denna sida.


Kuggteknik fördjupning mot produktionsteknik.

Den första dagen fokuserar vi på fräsning, driftning och plastisk forming. 09.00- cirka 16.00
Dag två fokuserar vi på skiving, hyvling och lappning. 09.00- cirka 16.00


Kuggmätning och utvärdering

Mer information kommer


Anmälningsvillkor och praktisk information

Var håller vi till?
Om inte annat anges hålls kurserna i Gear Technologys lokaler på Glasgatan 20 i Köping.

Kurstider
09.00 – 16.30 (ca)

Vad ingår i kursavgiften?
Lunch, för- och eftermiddag-kaffe/te. Mervärdesskatt tillkommer.

Betalningsvillkor
Kurserna faktureras normalt i samband med kurstillfället. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Förhinder/återbud
Avbokning kan göras upp till 10 dagar före kursstart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan dock ge din plats till en kollega vid företaget.

Inställd kurs
Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser.
Deltagarantal är: Minimum 8 elever vid varje kurstillfälle.
Anmälan
Om du vill anmäla dig,  tryck här.
Vid frågor kontakta Eva Borgström mobilnr: 0793-411580 eller via kontaktformulär