3Kugg-e1499760311880

Introduktionskurs Kuggtillverkning 1A, 1 dag

Kursen vänder sig till skolor.

Kursens mål är att deltagarna ska få kännedom om historik och framtid, appikationer, tillverkningsprocesser, fördelar med kuggtransmissioner.

 

KursEtt-e1499760356394

Baskurs kuggteknik- cylindrisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inriktning kuggbearbetning. I kursen varvas teori med praktiska uppgifter.

Kursens mål är att deltagarna efter genomförd kurs ska förstå orsakerna till de olika värden som anges i ett mätprotokoll. De ska också kunna härleda fel till maskininställning eller detalj och självständigt åtgärda problemet

 

Piniong-e1499760292220

Baskurs Kuggteknik- konisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inriktning på kuggbearbetning. I kursen varvas teori med praktik.

Kusens mål är att deltagarna skall förstå vikten av det stora krav på noggrannhet och precision som fordras vid tillverkning, kontroll och montering av en väl fungerande konisk växel.

Prislista

Öppen utbildning medlem                                          SEK 3250

Öppen utbildning icke medlem                                  SEK 4250

Öppen utbildning icke medlem > 5 personer          SEK 3250

Företagsförlagd utbildning, max 15 personer          SEK 25 000/dag