Introduktionskurs Kuggtillverkning 1A, 1 dag

Kursen vänder sig till skolor och företag inom tillverkande industri.

 

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kännedom om:

  • Historik och framtid
  • Applikationer
  • Tillverkningsprocesser
  • Metoder
  • Fördelar med kuggtransmissioner