Baskurs Kuggteknik- Cylindrisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inrikting kuggbearbetning.

Kursen lämpar sig även för tekniker, 1:a linjens chefer (PL), mätrumspersonal, SQA/produktinköpare.
Förkunskapskrav:
-Minst 3 månader praktisk erfarenhet av kuggtillverkning, eller kunskaper motsvarande introduktionskurs 1A
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:
  • tolka mätprotokoll
  • identifiera de vanligaste riggfelen
  • rigga "rätt"
  • grundläggande termologiska begrepp
  • förmedla felbild till tekniker/underhåll

I kursen blandas teoretiska och praktiska moment. Teorin är sammansatt utifrån vad som krävs för att förstå ett mätprotokoll och vad de olika parameterarna anger.

Laborationsmoment:

  • hur, var och vad som ska mätas
  • att komma i mått med maskinen
  • bearbetning för att studera hur lite som krävs för att komma utanför tolerans