Maskiner

Pfauter kuggfräsmaskin
Bearbetar rakkugg och snedkugg utvändigt upp till Mn 3,5.

Lorenz kugghyvel
Bearbetar rakkugg och snedkugg utvändigt och invändigt upp till Mn 3 .

Liebherr kuggfräsmaskin
Bearbetar rakkugg och snedkugg utvändigt upp till Mn 8,

Maag kuggslip
Bearbetar utvändigt kugg med bombering + och - toppavlättning och fotavlättning.

Testmakin Gleason
Testning av koniska växlar genom fläckning VH-test

Höfler kuggmätmaskin
Mätning av cylindriska rak- och snedkugg utvändigt och invändigt.

Hurth 350 skavmaskin
Finbearbetning i mjukt tillstånd.

dav