Kursdokumentation

Här kan du som gått kurs på GTC hitta de dokument som vi har arbetat med under kursen.
Kursmaterialet uppdateras vid förändringar, se datum efter kursnamnet.

Cylindrisk Kugg      2013-10

Intro och Historia

Kuggterminologi

Mätdiagram

Utvärdering mätdiagram

Tillverkningsmetoder

Fel vid riggning

Lathund Kuggmätning

Konisk Kugg      2015-09

Intro och historia

Konisk Kugg

Tillverkningsmetod Konisk Kugg

Kuggterminologi Konisk Kugg

Mätdiagram Konisk Kugg

Typfel Konisk Kugg

Prototyper och mätserier Konisk Kugg

Verktyg och material Konisk Kugg