3Kugg

Introduktionskurs Kuggtillverkning 1A, 1 dag

Kursen vänder sig till skolor och företag inom tillverkande industri.

Kursens mål är att deltagarna ska få kännedom om historik och framtid, appikationer, tillverkningsprocesser, fördelar med kuggtransmissioner.

 

KursEtt

Baskurs kuggteknik- cylindrisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inriktning kuggbearbetning. I kursen varvas teori med praktiska uppgifter.

Kursens mål är att deltagarna efter genomförd kurs ska förstå orsakerna till de olika värden som anges i ett mätprotokoll. De ska också kunna härleda fel till maskininställning eller detalj och självständigt åtgärda problemet

 

Piniong

Baskurs Kuggteknik- konisk kugg, 1 dag

Kursen vänder sig till operatörer och tekniker inom tillverkande industri med inriktning på kuggbearbetning. I kursen varvas teori med praktik.

Kusens mål är att deltagarna skall förstå vikten av det stora krav på noggrannhet och precision som fordras vid tillverkning, kontroll och montering av en väl fungerande konisk växel.